Mats Ohlin Architectural Center

Till index


 

 
Välkommen till
Mats Ohlin Architectural Center!

 

En stor del av denna hemsida tog form under 2010-talet, och kan närmast karaktäriseras som en lekstuga för en färg-och form-älskande arkitekt. Nu har jag åldrats lite grann, och vill inte längre riktigt kännas vid mitt forna barnsliga jag.

Men innehållsligt tycker jag att mycket av det skrivna i stort sett håller, så jag drar mig för att radera. Istället vill jag fortsätta bearbeta i mån av intresse, håg och tid — och allteftersom nya tänk kan uppkomma.

Den förra introduktionen förpassar jag nu till en sekundär plats. Den som så önskar kan fortfarande läsa den, men bör som sagt vara medveten om att den är inaktuell och hör till min biografiska historia.

Under hemsidans byggande tog ett antal huvud­rubriker form. De är antingen associerade till min yrkesutövning eller till min person; jag skiljer således inte på dessa, utan ser dem som integrerade delar av samma biografiska objekt.

På Facebook presenterar jag mig som "Retired architect; now Urban philosopher and Architecture craftsman" — det ser jag som en god karaktäristik av mig också idag och fortsättningsvis.

 


Den distingerade arkitekten.

 

Förlegad intro Presentation, delvis förlegad Biografi
Rådgivning Bedömning Forskning
Projektering Formgivning Illustration
Publicering Övrigt Appendix

 

 


© Mats Ohlin 2024   |   Senast uppdaterad