Mats Ohlin Architectural Projects

Till index

 

Under en period i slutet av 1990-talet arbetade jag som associerat arkitektföretag till Arsenalen i Stockholm. Några av de projekt som blev resultatet av vårt samarbete visas i det följande.

 

 

Projekt vid
SCC Arsenalen Skandiakonsult

 

 

Sidan är under konstruktion.

 

 

Kv Ångaren 1, Näsby Park

Uppgiften gällde ett nytt vindfång till en befintlig trapphusentré till ett flerbostadshus. Ett antal alternativ gjorde jag, och det blev så småningom enligt sista illustrationen.

Kv Ångaren 1, Näsby Park. Skiss till vindfång mm. Alternativ 1.

Kv Ångaren 1, Näsby Park. Skiss till vindfång mm. Alternativ 2.

Kv Ångaren 1, Näsby Park. Skiss till vindfång mm. Alternativ 3.

Kv Ångaren 1, Näsby Park. Skiss till vindfång mm. Axonometriskt perspektiv utvisande alternativ 2.

Kv Ångaren 1, Näsby Park. Vindfång mm. Huvudritning.

 

I närheten fanns en grön remsa där en uteplats skulle till. Följande skiss utförde jag.

Kv Ångaren 1, Näsby Park. Skiss till minipark.

Som synes lät jag mig inspireras av kvarters­namnet — fickparken fick formen av en båt...! Kanske lite löjligt iofs, men jag tyckte att just denna form kunde passa rätt bra på denna plats.

 

 

Kv Duvan, Uppsala

En liten plats, inom kvarteret men med allmänhetens tillträde, utgörande ett entréförhållande till ett bankkontor, utformade jag på följande sätt, och benämnde skissvis "Vårfrutorget".

Kv Duvan, Uppsala. Skiss till förplats till bankkontor.

Mitt förslag till upprustningsåtgärder sammanfattade jag i följande punktform:

 

Kv Duvan, Uppsala. Som det blev, åtskilliga år senare. © Mats Ohlin 2007.

Så här fann jag resultatet i maj 2007. Viss inspiration från min skiss går att skönjas, men min intention i helhet har inte beaktats i nämnvärd mån — tycker jag själv i alla fall. (Jag vet inte alls vem som kom att stå för detaljutförandet.)

 

 

Kv Kostern 6, Lidingö

Ett kontorshus skulle delvis omvandlas till bostadshus, och jag gjorde skisser enligt följande.

Kv Kostern 6, Lidingö. Skiss till omvandling av kontor till bostäder.

Efter vederbörlig granskning av nestor arkitekt Karl Westin blev min uppgift att rita upp på denna måte:

Kv Kostern 6, Lidingö. Omvandling av kontor till bostäder. Huvudritning.

 

 

Kv Diamanten, Kungsholmen, Stockholm.

Lokaler för ombyggnad till kontorsverksamhet idéskissade jag sålunda:

Kv Diamanten, Kungsholmen, Stockholm. Skiss till ombyggnad av kontorslokaler.

En förklarande text i anslutning till skissen lyder på följande vis:

Förslaget leker med tanken att återanpassa miljön åt det nyklassicistiska hållet vilket är husets ursprungliga. Men även andra "formspråk" är givetvis tänkbara. Den modernism i gott skick som på senare år investerats bör väl i största möjliga mån bibehållas. Den arkitektoniska uppgiften blir kanske just att söka väva samman dessa: modernismen och nyklassicismen till en ny harmonisk helhet — en inte helt lätt men spännande uppgift!

Se där lät jag idealismen gå före självbevarelsedriften; tankegångarna var nog lite djärva i överkant. Men det kunde ha blivit ett intressant projekt av det hela, är jag ganska övertygad om.

 

 

Sicklaön, Nacka, ombyggnad av villa

Ytterligare ett projekt utförde jag inom ramen för Arsenalen, en ombyggnad av en äldre villa i Saltsjö Duvnäs. Det blev för mig ett ganska roligt projekt då det leddes av Arsenalens erfarne projektledare Leif Lindhe. Här fick jag ett mycket gott tillfälle till att rita igenom handlingarna på ett omsorgsfullt, detaljerat och kvalificerat sätt.

 

Sicklaön. Ombyggnad av villa. Skiss till våtutrymmen.

Bland bunten av handlingar väljer jag på måfå några som jag idag (år 2013) finner intressanta. Här ser vi först ett trevande försök att skapa kommunikation med beställaren, något som lyckades bra. Det gäller i detta fall våtutrymmen som badrum, kök och tvättstuga.

 

Sicklaön. Ombyggnad av villa. Studie av exteriöra förändringars påverkan på grannutsikt.

Ett annat blad som jag får syn på är detta — en studie av hur mycket de projekterade nya takkuporna skulle komma att uppta synfältet från grannfastighetens sängkammarfönster. Studien visar, att takkuporna inte skulle störa utsikten för grannen. Jag minns tillfället, då projektledaren Leif Lindhe stegade iväg med min skiss för att försöka utverka ett grannintyg (vilket skulle behövas för bygglovet). Han kom rätt snart tillbaka — glad i hågen med intyget påskrivet; det hade inte varit några större problem med det från grannens sida.

 

Sicklaön. Ombyggnad av villa. Ritning till ny invändig trappa.

Här följer sedan några detaljritningar som ingick i projektet; först ritningen till en trappa upp till den nyinredda vinden.

 

Sicklaön. Ombyggnad av villa. Principritning till snickerier mm. i representativa rum.

Därefter en principritning till snickerier mm. i representativa rum.

 

Sicklaön. Ombyggnad av villa. Ritning till nya dörrar.

Sedan några nytillverkade dörrar. Villan tillhör stilmässigt jugendperioden, vid vilken era man bland annat gärna hämtade inspiration från 1700-talets rokoko. Följdaktligen ritade jag dessa dörrar i rokokostil.

 

Sicklaön. Ombyggnad av villa. Uppställning av listverk.

Sist en skissmässig uppställning av olika listverk som avsågs tillämpas vid renoveringen av de olika befintliga rummen och de nya.

 

 

 

 


© Mats Ohlin 2009-13