Mats Ohlin Structure

Till index

 

Den här sajten — struktur

Nedan visas sajtens trädstruktur grafiskt. En verbal introduktion kan kanske klargöra systemet ytterligare.

"Den här sajten" dvs. min sajt, är egentligen inget annat än en cv i cyberform. "Mina memoarer", kunde man även säga, fast strukturmässigt är nog cv riktigare.

Huvudrubrikerna följer således ett standard-cv. Först en presentation. Därefter de olika områden inom kulturens fält, som har upptagit min verksamhet. Sist "Övrigt" - ett slags säkerhetsventil för oförutsedd info som inte går in under någon av de andra rubrikerna.

Presentationsrubriken vill svara på frågan "vem är Mats Ohlin?" men också i någon mån försöka besvara frågorna "vad är en arkitekt?" och "vad är arkitektur?" Detta är ju ett arkitekturcenter samtidigt som det är en monografi över en arkitekt.

Under mitt arkitektutövande har jag ägnat mig åt två dominerande områden: arkitekturforskning och byggnadsprojektering. Dessutom kan man särskilja fyra närliggande verksamheter nämligen arkitekturbedömning, formgivning, illustration, och publicering av skrivet material. Dessa nämnda sex fält har fått varsin rubrik här på sajten.

"Övrigt"-rubriken avses ha lite grann samma funktion som det där som brukar komma på slutet i en forskningsrapport - appendix, litteraturförteckning osv. Plus lite till, kanske. Övrigt-avdelningen är långt ifrån färdigformad ännu.

Det samma kan sägas om de andra avdelningarna. Sajten är ett pågående "katedralbygge", vars slutliga form, i likhet med Gaudís Sagrada Família, torde ligga långt i fjärran.

 

"Trädet" utifrån index (dvs. startsidan):

 

Presentation

Gästartister
Arkitektyrket
Arkitekt-blogg
Biografi
Eskilstuna
Stensborg
Fädernet
Mödernet
Ängsholmen
Övrigt

 

Rådgivning

Rådgivning 1
Rådgivning 2
Rådgivning 3
Rådgivning 4
Rådgivning 5
Rådgivning 6

 

Arkitektur­bedömning

Kvarteret Lergöken
Fyra projekt
Skyltprogram
Europan
Vilsta herrgård
Kanonhuset
Stadsarkitekt­rollen
Dito
Trumtorp
Kvarteret Vulkanen
Vinds­inredningar
Kvarteret Verk­mästaren
Kalklinbanan
Fristadstorget-1
Mälardalens Hög­skola
Fristadstorget-2
Arenan

 

Forskning

Kognitions­forskning
Färgforskning
Fjärilsängen
Szondi
Hesselgren
Befwe
Ehrensvärd
Tessin d.ä.
Wilelius
Byggnad och klimat
Eskilstuna
Sex portar
Stenstadens formspråk
Övrig forskning

Befwe:
Artikel
Utställning
Övrigt

 

Ehrensvärd:
Artikel
Skrift
Övrigt

Projektering

Ekolsund
Villa Munkabo
Arsenalen
Kvarngatan
Wikforss
Edbergs
Småprojekt
Övriga projekt

Ekolsund:
Södra slotts­flygeln
Villapark
Spa
Övrigt

 

Småprojekt:
Före firma
1980-talet
1990-talet
2000-talet
2010-talet
Övrigt

Formgivning

Galleri 1
Galleri 2
Galleri 3
Galleri 4
Galleri 5
Galleri 6

 

Illustration

Galleri 60-tal
Galleri 70-tal
Galleri 80-tal
Galleri 90-tal
Galleri 00-tal
Galleri 10-tal

 

Publicering

Eskilstuna-Kuriren
Tors H
Arkitekttidningen
Biografier
Övrig publicering

 

Övrigt

Analyser
Referensbibliotek
Arkitektblogg
Övrigt I
Övrigt II
Övrigt III
Övrigt IV

 

 

Till index

 


© Mats Ohlin 2010-12   |   Senast uppdaterad