Forskning
 

Kognitions-
forskning
Färgforskning
Fjärilsängen
Szondi
Hesselgren
Befwe
Ehrensvärd
Tessin d.ä.
Wilelius
Byggnad och klimat
Eskilstuna
Sex portar
Stenstadens formspråk
Övrig forskning