Gallery 70ies

Till index


 
Galleri 1970-tal

 

Sidan är under uppbyggnad.

 

 
Utställningskatalog

 

I denna avdelning ställer jag ut mina alster från 1970-talet.

Sjuttiotalet innebar en hel del rätt stora förändringar för min egen del: jag slutade gymnasiet; gjorde lumpen; och inte minst viktigt, blev ihop med Carin. Jag var nitton och hon sexton (skulle fylla sjutton) när vi blev ett par mid­sommar­afton 1971.

Min sjuttio­tals­ut­ställning börjar med några porträtt av just Carin. Den första bilden tydliggör verkligen den relativa ungdom som präglade oss på den tiden — men man mognar fort i de där åren...

Om första bilden är från början av vårt förhållande, så är nästa från den sista tiden, tre år senare. Åtminstone läser jag själv in en ganska vuxen kvinna i Carins apparation på denna målning.

Kanske flammade mitt gamla intresse för fjärilar upp en smula som resultat av min nyvunna frihetskänsla som arkitekt­studerande vid KTH? (Jag inträdde där hur som helst hösten 1972.) Jag fann denna teckning — av en apollofjäril — i en låda med teckningar från tiden, och tycker själv faktiskt att den är ganska bra. Den är enkelt skildrad men dock naturtrogen.

Därefter följer en redovisning av en av de första övnings­upp­gift­er­na vi hade i Formlära på skolan, en tillbyggnad av en lekhall till Maria daghem på Söder i Stockholm.

När jag efter avslutad utbildning sökte jobb på BLP arkitektkontor, och visade skilda alster som jag gjort under de fyra åren, så tyckte chefen Sven Olof Larsson att just denna uppgift var den bästa jag gjort. Detta oaktat, så fick jag inte jobbet...

Därnäst visar jag några perspektiv från en övnings­uppgift som gick ut på att bygga ett nytt hus på en gammal befintlig stengrund på en tomt i Vaxholm.

Och sedan en rapsodi illustrationer av en tand­poli­klinik i Tyresö — ett övnings­projekt som jag utförde tillsammans med min goda vän Jonas Kjellander.

Så följer ett perspektiv till något slags lust-paviljong på Mose­backe uppe på Söders höjder. Vid redo­visningen av projektet hade jag arkitekt Hans Speek som gäst­kritiker, en yrkesman som jag var — och fortfarande är — rätt imponerad av. Jag fick bra kritik minns jag; något som gladde mig.

Som sista övnings­projekt på skolan visar jag en modell av vårt förslag till pappers­bruk i Grycksbo. Vi — det var Brita Larsson, Henrik Lundberg och jag. Modellen är inte ett verk av enbart min hand, men jag visar den ändå.

När vi började känna varandra lite närmare i gruppen visade det sig, att Henriks mamma och min pappa hade bott grannar under deras uppväxt i samma fastighet på Nyforsgatan i Eskilstuna. Världen kan te sig liten ibland...

Efter utbild­ningen flyttade förresten Henrik tillbaka till sin uppväxt­stad Umeå, där han bland annat och till­sammans med sin far, som också var arkitekt, ritade en komplement­bebyggelse till Västerbottens museum i Gammlia. Detta gjorde de med den äran; jag var och besåg tillskottet våren 2012 och kan bara konstatera att det blev väldigt bra.

Om jag inte var ensam upphovs­man till den nyss avhandlade modellen, så var jag det till den följande, ett utsnitt av centrala Visby. Den modellen blev mitt första uppdrag hos arkitekt Gösta Edberg. Ungefär mitt i bilden syns den byggnad, som modellen var till för: ett nytt skattehus, vid Visbys vattenfront, på Björk­anderska magasinets plats.

Därnäst följer några perspektiv från projektet — en interiör­skiss som visar den sig personalen samlande cafeterian, belägen inte i skattehuset utan i en till­byggnad till befintliga läns­styrelsen vilken även ingick i strukturen. Vad vi ser till höger i bilden är den gamla muren som sträcker sig längs med den obe­byggda delen av läns­styrelsens tomt.

Och sist i redo­visningen från Edbergs kontor en vinjettbild som jag illustrerade till en redovisning av system­handlingar för en om- och tillbyggnad av Tekniska museet i Stockholm.

Allra sist har jag lagt in några alster från den kurs i koppar­gra­fik, som jag och min då­var­ande vän Anna-Lena gick 1978. Vår lärare var grafikern/konstnären Walter Huber, se­der­mera Stock­holms Grafik­skolas grund­are och förste rektor.

Första grafikbladets "Lena", det är Anna-Lena det. Blad två skild­rar Collosseum i Rom, något ro­manti­serad eller hur man ska säga; jag hade just varit i Rom, därav inspira­tionen kan tänka. Tredje bladet före­ställer Tavast­gatan på Söder. Jag bodde själv på den tiden i första huset till höger.

 

 

 
1970-tal

 

 

"Carin". Blyerts, 1971.

 

 

"Carin". Olja, 1973.

 

 

Apollofjäril. Blyerts/akvarell, 1973.

 

 

Tillbyggnad av lekhall till dagis på Mariaberget i Stockholm.
Exteriörperspektiv. Övningsuppgift, KTH 1973.

 

 

Tillbyggnad av lekhall till dagis på Mariaberget i Stockholm.
Interiörperspektiv. Övningsuppgift, KTH 1973.

 

 

Ny villa på gammal grund i Vaxholm. Sprängskiss.
Övningsuppgift, KTH 1973.

 

 

Ny villa på gammal grund i Vaxholm.
Interiörperspektiv. Övningsuppgift, KTH 1973.

 

 

Nybyggnad av tandklinik i Trollbäcken, Tyresö. Exteriörperspektiv.
Övningsuppgift i samarbete med Jonas Kjellander, KTH 1974.

 

 

Nybyggnad av tandklinik i Trollbäcken, Tyresö. Exteriörperspektiv.
Övningsuppgift i samarbete med Jonas Kjellander, KTH 1974.

 

 

Nybyggnad av tandklinik i Trollbäcken, Tyresö. Interiörperspektiv.
Övningsuppgift i samarbete med Jonas Kjellander, KTH 1974.

 

 

Nybyggnad av tandklinik i Trollbäcken, Tyresö. Interiörperspektiv.
Övningsuppgift i samarbete med Jonas Kjellander, KTH 1974.

 

 

Nybyggnad av tandklinik i Trollbäcken, Tyresö. Interiörperspektiv.
Övningsuppgift i samarbete med Jonas Kjellander, KTH 1974.

 

 

Nybyggnad av tandklinik i Trollbäcken, Tyresö. Interiörperspektiv.
Övningsuppgift i samarbete med Jonas Kjellander, KTH 1974.

 

 

Exteriörperspektiv av nöjespaviljong vid Mosebacke i Stockholm.
Övningsuppgift, KTH 1975.

 

 

Nybyggnad av pappersbruk i Grycksbo. Modell.
Övningsuppgift i samarbete med Brita Larsson och Henrik Lundberg, KTH 1976.

 

 

Nybyggnad av länsförvaltning i Visby. Modell.
Systemhandling, Gösta Edberg arkitektkontor AB, 1978.
Foto: Johannes Edberg.

 

 

SNybyggnad av länsförvaltning i Visby. Interiörperspektiv.
Systemhandling, Gösta Edberg arkitektkontor AB, 1978.

 

 

Nybyggnad av länsförvaltning i Visby. Exteriörperspektiv.
Systemhandling, Gösta Edberg arkitektkontor AB, 1978.

 

 

Nybyggnad av länsförvaltning i Visby. Exteriörperspektiv.
Systemhandling, Gösta Edberg arkitektkontor AB, 1978.

 

 

Om- och tillbyggnad av Tekniska museet i Stockholm.
Luftperspektiv. Gösta Edberg arkitektkontor AB, 1979.

 

 

"Lena". Torrnål, 1978.

 

 

"Colosseum". Etsning, 1978.

 

 

"Tavastgatan". Akvatint, 1978.

 

 

 

 


© Mats Ohlin 2009-19   |   Senast uppdaterad