Mats Ohlin Architectural Center
Special Performance - Guest-Gallery 2

Till index


 

  

Johanna Ekroth

Johanna Ekroth finns representerad även bland mina gästskri­benter. Men hon har - som så många andra kult­ur­ellt sinnade individer - också andra strängar på sin lyra. Foto­grafering är ett av hennes stora int­ressen. Här följer några exempel.

(Infört 5 april 12)

 

Efter fotokavalkaden visas dessutom några prov på Johannas stora natur­begåvning vad gäller konstnärligt ut­övande.

(Infört 14 feb 16)

  

 

 

Johanna Ekroth — foto

 

Copyright Johanna Ekroth 2012.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Copyright Johanna Ekroth 2012.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Copyright Johanna Ekroth 2012.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Copyright Johanna Ekroth 2012.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Copyright Johanna Ekroth 2012.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Copyright Johanna Ekroth 2012.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Copyright Johanna Ekroth 2012.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

"Bara den som tror vet att det finns en värld bortom våran." Copyright Johanna Ekroth 2012.

"Bara den som tror vet att det finns en värld bortom våran." Copyright Johanna Ekroth 2012.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Johanna Ekroth — bildkonst

 

Copyright Johanna Ekroth 2012.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Copyright Johanna Ekroth 2015.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Copyright Johanna Ekroth 2016.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Copyright Johanna Ekroth 2016.

 

Johannas eventuella kommentarer till sin bild

Johanna Ekroth

 

 

Copyright Johanna Ekroth 2016.

 

Charlie-teckningen är gjord en dag före Sofi.
Klottrad med bläck.
Sofi med stiftpenna i blyerts.

Johanna Ekroth

 

 


© Mats Ohlin och Johanna Ekroth 2012-19   |   Senast uppdaterad