Mats Ohlin Architectural Advice

Till index


 

 

 

Områdesplan

 

När vi hade genomfört vårt projekt Vision Årby (se dess flik!), gick vi — jag och min kollega Helena Brobäck — ett steg vidare, och engagerade oss i "områdesplanering", ett planinstrument som just skulle röstas fram i riksdagen men som i sista stund lyftes bort. Vi, Helena och jag, såg emellertid en rad fördelar med en sådan plan-nivå, så vi tog oss för att studera begreppet närmare.

Resultatet blev en skrift, Områdesplan Eskilstuna, där vi i pedagogisk form lägger fram fördelarna med områdesplanering, tillämpat på vår hemstad Eskilstuna.

Samtidigt startade vi facebook-gruppen Områdesplan Eskilstuna, för att löpande kunna följa och kommentera aktuell planering i Eskilstuna.

Efter att ha fått viss respons utanför den lokala räjongen startade vi ännu en facebook-grupp, Den humana staden, där vi kom att bli fyra administratörer — vi två från Sverige samt en norrman och en dansk. Där dryftar vi planeringsfrågor mera allmänt.

Dessutom påbörjade vi bygget av hemsidan Forum för Områdes­planering, vilken ännu befinner sig i sin linda. Vi ser den ändå som en potentiell resurs. Efter en längre tids inaktivitet har vi beslutat att lyfta ut sidan från nätet, men ändå göra den tillgänglig från våra respektive hemsidor. Denna förändring träder ikraft den sista oktober 2021.

 

 

 

Gå till fb-gruppen Områdesplan Eskilstuna

Gå till fb-gruppen Den humana staden

Gå till vår (latenta) hemsida
Forum för Områdesplanering

 

 

 


© Mats Ohlin 2021   |   Senast uppdaterad