Mats Ohlin Architectural Advice

Till index


 

 

 

Områdesplan

 

När vi hade genomfört vårt projekt Vision Årby (se dess flik!), gick vi — jag och min kollega Helena Brobäck — ett steg vidare, och engagerade oss i "områdesplanering", ett planinstrument som just skulle röstas fram i riksdagen men som i sista stund lyftes bort. Vi, Helena och jag, såg emellertid en rad fördelar med en sådan plan-nivå, så vi tog oss för att studera begreppet närmare.

Resultatet blev en skrift, Områdesplan Eskilstuna, där vi i pedagogisk form lägger fram fördelarna med områdesplanering, tillämpat på vår hemstad Eskilstuna.

Samtidigt startade vi facebook-gruppen Områdesplan Eskilstuna, för att löpande kunna följa och kommentera aktuell planering i Eskilstuna.

Efter att ha fått viss respons utanför den lokala räjongen startade vi ännu en facebook-grupp, Den humana staden, där vi kom att bli fyra administratörer — vi två från Sverige samt en norrman och en dansk. Där dryftar vi planeringsfrågor mera allmänt.

Dessutom påbörjade vi bygget av hemsidan Forum för Områdes­planering, vilken ännu befinner sig i sin linda. Vi ser den ändå som en potentiell resurs.

 

 

 

Gå till fb-gruppen Områdesplan Eskilstuna

Gå till fb-gruppen Den humana staden

Gå till vår hemsida
Forum för Områdesplanering

 

 

 


© Mats Ohlin 2021   |   Senast uppdaterad