Mats Ohlin References

Till index

 

 

Välkommen till mitt
Referensbibliotek

Här förvarar jag all den litteratur som bör finnas i Arkitekturforumets referensbibliotek. Uppbyggnaden har just tagit sin början, så den ärade besökaren ombeds ha fördragsamhet med, att samlingen ännu är mycket ofullgången. Men antalet titlar avses växa kontinuerligt, så min förhoppning är att biblioteket ska bli alltmer komplett.

Vad gäller katalogisering och sökfunktioner, har jag ännu inte utformat dessa. Jag tänker mig att det får ge sig efter hand, allt eftersom voymerna tillväxer i antal. Till att börja med för jag kort och gott in varje ny titel med dess vederbörliga uppgifter, och frångår därvid min vanliga princip Harward-systemet, för att tillämpa en friare förtecknings-struktur, mera direkt lämpad för detta cyber-space-ändamål.

Min tanke på sikt är, att jag vid behov ska föra in olika slags kompletterande data om böckerna. Det kan vara referat av delar av eller hela texter; citat; speciella anmärkningar och olika slags kommentarer; kanske referenser till andra verk osv.

Tips på litteratur och synpunkter/recensioner/kommentarer till litteratur att föra in emottas tacksamt!

 

 

Förlagsförkortningar

KKH-A
Konsthögskolans arkitekturskola
KTH-A
Kungliga tekniska högskolan, arkitektur
SRB
Statens råd för byggnadsforskning
SU
Stockholms universitet

 

 

 

Adling,
Stig
 
Hall,
Thomas
 
Hide­mark,
Ove
 
Wikström,
Lars

Mur­mestarne : Mur­mestare Embetet i Stockholm 1487-1987

Bygg­förlaget,
Stockholm,
1987

 

Armstrong,
Karen

Världs­religionernas födelse : tro, tradition, ursprung

Forum,
Stockholm,
2007

 

Bahlenberg,
Ingrid

I de färgblindas rike

Axplock,
Strängnäs,
2012

 

Balgård,
Sture

Nya hus i en gammal stad : stads­karaktär och bebyggelse­anpassning i bevarande­områden

SRB,
Stockholm,
1976, 1981

 

Brobäck,
Helena
 
Ohlin,
Mats

Områdesplan Eskilstuna : Program för god stads­planering

Eget
förlag,
Eskilstuna,
2014

 

Ericson,
Lennart G
 
Hallerdt,
Björn
 
Wohlin,
Hans

Murmästarnas hus : kvarteret Typhon 2, Gamla stan

Murmestare Embetet,
Stockholm,
2005

 

Carlberg,
Tomas

Chesterton : anti-modernist för moderna framtider

Mater Misericordiae,
Dublin,
2015

 

Dinglarens väg : Vorsnos Drom : De ofrivilligt åsidosatta
 
Red:
Britt-Inger Hedström Lundqvist,
Ann Hellman

Institutet för språk
och folkminnen,
Uppsala,
2015

 

En hôger Sellere : Silleruds socken i ord och bild
 
Red: Björn Alfredsson

Silleruds Hem­bygdsförening,
Sillerud,
2011

 

Gadamer,
Hans-Georg

Sanning och metod : i utval

Daidalos,
Göteborg,
2002
(orig. 1960)

 

Gadamer,
Hans-Georg

Konst som spel, symbol och fest : I översättning och med introduktion av Pehr Sällström

Dualis,
Ludvika,
2013
(orig. 1977)

 

Gardner,
Howard

De sju intelligenserna

Brain Books,
Jönköping,
1998
(orig. 1983)

 

Grandin,
Temple

Thinking in pictures : my life with autism

Vintage,
New York,
1995, 2006

 

Grytt,
Kajsa

Boken om mig själv

Norstedts,
Stockholm,
2012
(orig. 2011)

 

Gärdenfors,
Peter

Hur homo blev sapiens : om tänkandets evolution

Nya Doxa,
Nora,
2000

 

Harari,
Yuval Noah

Sapiens : En kort historik över mänskligheten

Natur & Kultur,
Stockholm,
2014

 

Heberlein,
Ann

Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva

Månpocket,
Stockholm,
2010

 

Howard,
Ebenezer

Garden cities of to-morrow

MIT Press,
Cam­bridge, Massa­chusetts,
1965
(orig. 1902)

 

Jacobs,
Jane

Den amerikanska storstadens liv och förfall

Daidalos,
Göteborg,
2004
(orig. 1961)

 

Kahneman,
Daniel

Tänka, snabbt och långsamt

Volante,
Stockholm,
2012

 

Larsen,
Henning

De skal sige tak! : Kulturhistorisk testamente om Operaen

People'sPress,
København,
2009

 

Larsson,
Rikard

Portalerna i Gamla Stan

Langen­skiöld,
Stockholm,
2012

 

de Liguori,
Alphonsus
Maria

Till Maria i liv och död : Texter av och om Alphonsus Maria de Liguori
 
Urval och översättning: Tomas Carlberg

Books on
Demand,
Stockholm,
2016

 

Lindahl,
Göran

Högkyrkligt, lågkyrkligt, frikyrkligt i svensk arkitektur 1800-1950

Diakoni­styrelsen,
Stockholm,
1955

 

Lundequist,
Jerker

Design­teorins kunskaps­teoretiska och estetiska utgångs­punkter

KTH-A,
Stockholm,
1992

 

Munktellmuseet : En historisk beskrivning
 
Jubileumsbok 2011
Red: Per-Arne Pettersson

Munktell­museet,
Eskilstuna,
2011

 

Murmestare Embetet i Stockholm 500 år
 
Red: Margareta Hallerdt

Stockholms medel­tids­museum,
Stockholm,
1987

 

Norden­ström,
Hans

Hur stor är individens stad? : Ett framtids­alternativ

PAN/Nor­stedts,
Stockholm,
1972

 

Ohlin,
C Bengt

Sveriges tåghistoria började i Eskilstuna

Sandbergs Bokhandel,
Eskilstuna,
1997

 

Ohlin,
Mats

"Emil Befwe — stads­arkitekten som formade Eskilstuna"
 
Från Eskils och Carl Gustafs stad 2 : Lokal­historiska studier, samlade och utgivna som en festskrift till Bror-Erik Ohlsson på hans 75-årsdag 2012

Lokal­historiska sällskapet i norra Söder­man­land,
Eskilstuna,
2012

 

Ohlin,
Mats

Ett försök till legenda om C. A. Ehren­svärd som filosof

KTH-A,
Stockholm,
1993

 

Ohlin,
Mats

”Några funderingar kring en Ehren­svärd-forskning”

Nordisk arkitektur­forskning 3/93

 

Ohlin,
Mats

Sex portar : om den klassic­istiska entrédörrens byggnad

KKH-A,
Stockholm,
1992

 

Ohlin,
Mats

1700-tals­huset Kvarn­gatan 5 : en liten väg­ledning för den intresse­rade besök­aren

Eget förlag,
Stockholm,
1989

 

Ohlin,
Mats

”Portaler”
 
Stenstadens formspråk : bostads­arkitektur på Södermalm 1870-1930

KKH-A,
Stockholm,
1987

 

Persson,
Leif GW

Gustavs grabb : berättelsen om min klassresa

Bonniers,
Stockholm,
2011

 

Roisko,
Agneta

Eldhjärta och Stenhjärta

Recito,
Borås,
2013

 

Roisko,
Agneta

Drakar och berg

Recito,
Borås,
2009

 

Sacks,
Oliver

Att se röster : en resa in i de dövas värld

Prisma,
Bromberg,
Stockholm,
1990, 98

 

Slick,
Grace

Some­body to love? : a rock-and-roll memoir : with Andrea Cagan

Warner,
New York,
1998

 

Standing,
Guy

Prekariatet : den nya farliga klassen

Daidalos,
Göteborg,
2013

 

Sällström,
Pehr

Färg­blind­het : en samman­fattning av rön och teorier angående anomalt färg­seende

Fysikum, SU,
Stockholm,
1995

 

Sällström,
Pehr

Tecken att tänka med : om symbolisk notation inom musik, dans, kartografi, matematik, fysik, kemi, teknologi, arkitektur, färglära och bildkonst

Carlsson,
Stockholm,
1991

 

Westlund,
Torsten

En fransk ambassadör bland hattar och mössor

Trellis Förlag,
Eskilstuna,
2004

 

Wikforss,
Örjan

Åskådlig planredovisning : Om bildberättande i fysisk planering

SRB,
Stockholm,
1977

 

Zettervall,
Helgo

"Något om mig sjelf" : Självbiografiska anteckningar utgivna av Christian Callmer : Förord av Lars Tynell

Berlings,
Lund,
1981

 

Åkerström,
CajsaStina

Du och jag, farsan

Norstedts,
Stockholm,
2012

 

 


© Mats Ohlin 2009-17   |   Senast uppdaterad