Mats Ohlin Find!

Till index

M A N U A L   F Ö R   S Ö K N I N G   H Ä R

Du vill söka efter något speciellt på denna sajt? Gör på följande sätt:

  • Tryck "Ctrl F" eller "F3" (du får då fram en söklist uppe i sidhuvudet).

  • Skriv in ett sökord (och tryck eventuellt "Sök nästa", om det skulle erfordras).

  • Om sökordet matchar, visas det som länk i det vita fältet alldeles här ovan.

  • När du för musen över länktexten, får du ytterligare info i en textruta. Lägg denna info på minnet!

  • Klicka på länken och du rangeras till entrésidan för ditt sökmål!

  • Entrésidan har en meny, där ledordet du fick matchar rubriken som du nu skall trycka på.

  • Du har därmed kommit till rätt sida, och det återstår dig nu bara att skrolla fram till föremålet för ditt sökord. Lycka till!

 


© Mats Ohlin 2009