Välkommen till mitt arkitekturcenter!

 

Klassiska arkitekturelement, hämtade ur Palladios arkitektur-traktat

 
Bästa besökare!

 
Du har kom­mit till ark­itekt Mats Ohlins hem­sida. Se­dan 1977, då jag tog min arki­tekt­ex­amen, har jag ar­betat i hu­vud­sak med bygg­nads­pro­jekter­ing, men även ut­tryckt mig en del gen­om när­ligg­ande bran­scher så­som design, skriveri och illust­ra­tion. I mo­gen ålder har jag dess­utom fått för­mån­en att ut­öva be­döm­ning (criticism).

Många arki­ekt­er har hem­sid­or, och på de flesta pre­sen­ter­as vad just de arki­tekter­na kan och vill er­bju­da. Min hem­sida är lite spe­ciell, den är mera bio­graf­iskt upp­lagd. Genom att be­rät­ta om och visa vad jag har pro­ducer­at genom år­en, hop­pas jag kun­na för­med­la ett slags port­rätt av mig och mina aktivitet­er.

Självporträtt 2009

Jag presenterar min verksamhet inom de områden jag nämnde, således i projekt, illustrationer och sådant som jag har skrivit. Dessutom redovisar jag ännu en viktig sektor nämligen arkitekturforskning. Här finner du redogörelser för de viktigaste av mina forskningsprojekt - pågående såväl som avslutade och även några ofullbordade. Den färskaste rubriken är bedömning; den är inte färdigredogjord ännu, men input pågår.

Några av mina mer seriösa (allvarstyngda) kolleger, jämte en och annan självföreställd högaktare av arkitektyrket därmed av oss arkitekter, må finna vissa av mina uttryck barnsliga rentav omogna. Men då vill jag förklara mig som så, att visst är jag barnslig, och det bjuder jag så gärna på — men framförallt förhåller det sig på det viset, att jag har en hel del unga läsare; sådana som just processar tankar om huruvida deras yrkesval inför framtiden kunde vara just arkitektbanan. Så inför dessa känner jag ett speciellt pedagogiskt ansvar.

 

Huvudrubrikerna finns samlade i menyn till höger. När du klickar på någon av dem, kommer du till rubrikens avdelning - som har en ny, avdelningsspecifik meny. Där kan du klicka dig vidare. Om du vill återvända hit till index, ges du två möjligheter. På titelsidorna till varje sekundär avdelning har jag lagt in en genväg till index - bara att klicka på, så kommer du tillbaks (men då öppnas det i ett nytt fönster). Annars går det bra att använda standardpilen uppe i webbläsarens list för att ta dig åter; det skulle jag vilja säga är det tillförlitligaste. Ibland kan du dock råka ut för att komma till "vägs ände". Då är rätt beteende att stänga den sidan när du vill därifrån - så är du strax på den sida du besökte just innan.

Ytterligare några läsanvisningar kan vara nyttiga för dig. Min hemsida är ju uppbyggd med ramar. Där finns ett sidhuvud, en sidfot, och den högra menyraden. Ibland kan presentationsrutan bli för trång. Då går det att skrolla bort de omkringliggande listerna. Räcker inte detta, kan du trycka på "F11". Detta vet du säkert redan, men bara som en liten påminnelse.

Försumma inte möjligheten att få textinfo genom att föra musen över bilderna! Oftast har jag nämligen utelämnat "fasta" bildtexter, eftersom jag finner denna interaktiva möjlighet mera up to date.

Som vinjetter till de olika sidorna har jag här och var bäddat in videosekvenser med olika gitarrmusiker, vilka alla hör till mina favoriter. Egentligen skulle jag ha velat svara för underhållningen själv, men överlåter den nu ändå till dessa proffs, då jag inte på långa vägar kom så långt som de har gjort i detta fantastiska instruments hanterande. - I mån av tid och intresse, lyssna gärna!

 

Musik-
video

 

Musik-
video

 

Sidan är under konstruktion.

 

Läs min arkitektblogg!

Läs min yrkesbiografi!

 

Till index

 


© Mats Ohlin 2009-13