Välkommen till Mats Ohlin Architectural Research Wilelius!

Sidan är under uppbyggnad.
 
 
Här presenterar jag mitt Wilelius-projekt i den form jag lämnade det som en forskningsuppgift till professor Lundequist vid arkitekturskolan på KTH under den senare delen av 1990-talet. Uppsatsen förblev outgiven, men ges här en ny chans till respons i cyber-rymden.