Mats Ohlin Architectural Research Wilelius

Till index


 

 
Välkommen till
Mats Ohlin Architectural Research Wilelius!

 

 

Här presenterar jag mitt Wilelius-projekt i den form jag lämnade det som en forskningsuppgift till professor Lundequist vid arkitekturskolan på KTH under den senare delen av 1990-talet. Uppsatsen förblev outgiven, men ges här en ny chans till respons i cyber-rymden.

 

 

 

 

 

Sidan är under uppbyggnad

 

 


© Mats Ohlin 2009-19   |   Senast uppdaterad