Gallery 80ies

Till index


 
Galleri 1980-tal

 

Sidan är under uppbyggnad.

 

 
Utställningskatalog

 

I denna avdelning ställer jag ut mina alster från 1980-talet.

Först följer några illustrationer som jag gjorde på Edbergs arkitektkontor under den tid, då jag började komma i mitt esse. Perspektiven för lantmäteriet i Karlstad kan man nog inte annat än konstatera vara någorlunda hyfsade, även om en berättigad invändning kan vara "varför sådan möda på att skildra varje enskilt löv!?" Och jag har inget svar. Men hur som helst så hamnade de där perspektiven på en utställning — eller egentligen två stycken. Den som till äventyrs är intresserad, kan läsa mer här.

Därnäst somligt jag gjorde på Wikforss. Eftersom grundarens son tillika företagets vd, Örjan Wikforss, hade som specialintresse just visualisering, fick jag åtskilliga tillfällen till självförverk­lig­ande där i min anställning.

Sedan har jag tagit med några alster från min tid som elev vid Konsthögskolans Arkitekturskola. Det är dels reseskisser från Köpenhamn, dels impressioner från Södermalmsmiljöer i Stockholm.

Och när det gäller de senare, så har jag nu i efterhand, när jag betraktat mina teckningar, grubblat och grubblat över, varför i allsin dar de vertikala linjerna divergerar!?

Först tänkte jag mig att det kunde ha något att göra med mitt dåvarande intresse för rundhorisontperspektivet, att jag liksom skulle ha (felaktigt) överdrivit denna verkan, men måste överge den hypotesen.

Snart nog kom jag på det som bör ha varit sanna förklaringen. Jag minns nämligen att jag inför dessa teckningsuppgifter på Södermalm inhandlade ett osedvanligt stort ritblock i en konstnärsattiraljsaffär på Sankt Paulsgatan. Blocket var så stort, att det inte kändes naturligt att hålla någorlunda vertikalt, utan det hölls praktiskt taget horisontellt. Följden blev en parallax, ungefär som gatu- och vägmarkeringarnas.

— Så vill man betrakta motiven så som konstnären såg dem i verkligheten, bör man låta ögat inta en ganska sned vinkel till alstren. Kan vara lättare eller svårare, beroende på vilken typ av dataskärm man har. Utskrift är givetvis en annan möjlighet.

Efter teckningarna följer några illustrationer till övningsuppgifter vi hade där på KKH, och sedan ett mellanspel med von der Lindeska huset, en uppmätningsritning som jag gjorde då jag bodde i den fastigheten och som uppmärksammades av flera parter, Murmästarämbetet (*) (**), Medeltidsmuseet (***), och i en bok om portalerna i Gamla stan (****).

Jag kan fortfarande minnas hur jag stod därute på Västerlång­gatan klockan fem på morgonen och noterade de enskilda tegel­stenarna i fasaden. Jag hade ställt väckarklockan, för att det kändes alltför genant att "ertappas", också med tumstocken, mä­tandes nedre delar av fasaden, observerad av förbigående, och kanske butiksidkare, undrandes vad jag kan ha haft för mig. Sägas kan nu, att sådan överkänslighet har runnit av mig sedan länge!

Därpå redovisar jag mina portteckningar dem, jag utförde inom KKH:s ram inför vår publikation "Stenstadens formspråk", som avhandlade Södermalms sena 1800-tals och tidiga 1900-talsbe­byggelse.

Sist kommer bara någon detalj av ett tävlingsförslag jag utförde vid tiden, utvisande en interiör till ett radhusboende.

 

 
1980-tal

 

 

Drottningholmsteatern. Fasad. Gösta Edberg arkitektkontor AB, 1980.

 

 

Nybyggnad av lantmäteri i Karlstad. Exteriörperspektiv. Gösta Edberg arkitektkontor AB, 1981.

 

 

Nybyggnad av lantmäteri i Karlstad. Exteriörperspektiv. Gösta Edberg arkitektkontor AB, 1981.

 

 

Jakobshöjden seniorboende i Västerås. Interiörperspektiv. Wikforss Arkitektkontor AB, 1985.

 

 

Fanna i Enköping. Axonometriskt perspektiv. Wikforss Arkitektkontor AB, 1983.

 

 

Fanna i Enköping. Axonometriskt perspektiv. Wikforss Arkitektkontor AB, 1985.

 

 

Resecentrum i Uppsala. Illustrationsplan. Wikforss Arkitektkontor AB, 1984.

 

 

Resecentrum i Uppsala. Axiometriskt perspektiv. Wikforss Arkitektkontor AB, 1984.

 

 

Om- och tillbyggnad av Gillbergska barnhemmet i Uppsala.
Fotomontage av flygbild. Wikforss Arkitektkontor AB, 1985.

 

 

Hornbaekhus i Köpenhamn. Blyertsteckning, 1984.

 

 

Vestersöhus i Köpenhamn. Tuschteckning, 1984.

 

 

Vestersöhus i Köpenhamn. Tuschteckning, 1984.

 

 

Motiv från Söder i Stockholm. Blyertsteckning, 1984.

 

 

Motiv från Söder i Stockholm. Blyertsteckning, 1984.

 

 

Motiv från Söder i Stockholm. Blyertsteckning, 1984.

 

 

Motiv från Söder i Stockholm. Blyertsteckning, 1984.

 

 

Motiv från Söder i Stockholm. Blyertsteckning, 1984.

 

 

Motiv från Söder i Stockholm. Blyertsteckning, 1984.

 

 

Förslag till ombyggnad av Marketenteriet
på Skeppsholmen i Stockholm till konsthall.
Övningsuppgift vid KKH, Arkitekturskolan.
Axonometriskt perspektiv, 1984.

 

 

Förslag till ombyggnad av Marketenteriet
på Skeppsholmen i Stockholm till konsthall.
Övningsuppgift vid KKH, Arkitekturskolan.
Perspektiv, 1984.

 

 

Förslag till utveckling av Hornstull i Stockholm.
Övningsuppgift vid KKH, Arkitekturskolan.
Axonometriskt perspektiv, 1984.

 

 

Förslag till utveckling av Hornstull i Stockholm.
Övningsuppgift vid KKH, Arkitekturskolan.
Perspektivskiss, 1984.

 

 

von der Lindeska huset i Gamla stan i Stockholm.
Uppmätningsritning, 1985.

 

 

Portomfattning till Tavastgatan 26 A,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Högbergsgatan 32 A,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Tavastgatan 43,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Tavastgatan 29 B,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Mariatorget 8,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Hornsgatan 108,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Bellmansgatan 23,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Wollmar Yxkullsgatan 41 B,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Hornsgatan 45,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Katarina V. Kyrkogata 8,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Högbergsgatan 28,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Brännkyrkagatan 43,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Heleneborgsgatan 13 A,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Bondegatan 68,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Samaritgränd 1,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Brännkyrkagatan 44,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Portomfattning till Swedenborgsgatan 5 B,
Södermalm i Stockholm. Tusch, 1985.

 

 

Tävlingsförslag till nordisk arkitekttävling i Malmö om 90-talets radhus. Interiörperspektiv, 1989.

 

 


© Mats Ohlin 2009-19   |   Senast uppdaterad