Mats Ohlin Architectural Center
Special Performance - Guest-Gallery

Till index


 

 

Välkommen till gästgalleriet! Här finns för när­var­an­de sex för­näm­liga bi­drag, från Jan Gustafs­son, Jo­han­na Ekroth, Ca­mil­la Lars­son, Eva Ed­berg, Stel­lan Wi­berg och Gun Scher­din. Se dessa — och njut!

 

 

  

 
Gästgalleri 1 — Jan Gustafsson
 
Gästgalleri 2 — Johanna Ekroth
 
Gästgalleri 3 — Camilla Larsson
 
Gästgalleri 4 — Eva Edberg
 
Gästgalleri 5 — Stellan Wiberg
 
Gästgalleri 6 — Gun Scherdin
 
Gästgalleri 7 — finns ej ännu
 

  

 

 


© Mats Ohlin 2010-19   |   Senast uppdaterad