Mats Ohlin Architectural Introduction

Till index


 

Under konstruktion...

 

Mats Ohlin

 

Hagerydsättlingar
i förskingringen

Fortsättning på
min mormors
släktgrens historia

 

 

 

Av hävd brukar manslinjen betonas i genealogiska sammanhang. På faders-sidan har också jag de fullständigaste uppgifterna i den anföljden. Men här på min mors-sida har jag tänkt att kvinnolinjen kunde vara meningsfull och intressant att följa särskilt. Hageryd känns också lite som ett kvinno-urhem, åtminstone intuitivt.

Genom min metod utesluter jag då mig själv. Det gör mig inte så mycket; jag inkluderar i alla fall min mor och mina systrar och systerdotter. Sedan får tiden utvisa om där blir någon fortsättning eller ej.

Denna omständighet, att den enda bäraren av de kvinnliga hagerydsgenerna i just min antavla för närvarande är min systerdotter Helén, gjorde mig nyfiken på vilka fler hagerydsättlingar det skulle kunna tänkas finnas.

Därav nedanstående förteckning. Den upptar alla kända kvinno-släktingar som härstammar från Hageryd så långt bakåt som källorna medger det vill säga från och med pigan Annika Andersdotter, född omkring 1742.

Jag har markerat det rakt uppstigande ledet från Annika Andersdotter med fetstil, fram till Ida Stille; därefter alla dennas avkomlingar som fortsatt till nutid. De olika generationerna är markerade med siffra och med särskild färg. Förhoppningsvis skall det öka åskådligheten i någon mån. Representanter för grenar där det tar stopp (på kvinnolinjen) är markerade med "•".

 

1 Annika Andersdotter piga i Hageryd f ev. 17420622 i Åkerhult; d 18090119 i bröstsjuka i Hageryd; g 1764 m Knut Mattiasson

2 Margareta Knutsdotter i Hageryd f 17640302; g 1785 m drängen Jakob Persson i Estentorp

3 Lena Jakobsdotter f 17861207 i Es[ten]torp; d 17900806 i bröstsjuka i Estentorp •

2 Maja Lisa Knutsdotter i Hageryd f. 1787-X; g 1809 m Lars Arvidsson Malmqvist

3 Anna Stina Larsdotter f 1810 i Hageryd; g (I) 1831 m Jonas Johansson i Hult; g (II) 1834 m Peter Nilsson i Hult och Hageryd; d 1860 i andtäppa i Hageryd

4 Anna Katrina Jonasdotter f 1832 i Hult; g 1849 m Johan Johannesson i Hageryd; d 1882

5 Anna Emilia Johansdotter 1871-X Hageryd; g (I) 1894 m Henning Svensson i Hageryd; g (II) 1906 m Frans Magnus Johannesson

6 Ingeborg Kristina Henningsdotter 1897-1910 Hageryd •

4 Johanna Sofia Petersdotter 1835-X Hult, g 1856 m Anders Malkolm Larsson från Övre Gibbarp

4 Emma Kristina Petersdotter 1840-192X Hult

5 Ida Ottilia Stille 1869-1901 Jönköping

6 Ingrid Maria Appelkvist 1895-198X Häljaryd •

6 Tyra Ottilia Appelkvist 1897-196X Häljaryd

7 Maud Jonsson 1936 Eskilstuna

8 Lena Lundstedt 1964 Eskilstuna •

6 Märta Elisabet Appelkvist 1899-1993 Häljaryd

7 Brita Svensson 1925-1979 Tenhult

8 Gunilla Ohlin 1954-1996 Stockholm

9 Helén Tenne 1981 Eskilstuna

8 Catharina Ohlin 1960 Eskilstuna •

5 Emma Elisabet Stille 1878-1879 Jönköping •

4 Matilda Helena Petersdotter 1846-X Hult; g 1867 m Anders Johan Andersson i Ormestorp

5 Ellen Emilia Johansdotter 1872-X Ormestorp

5 Anna Mariana Johansdotter f 1874 i Ormestorp; d 1875 i lunginflammation •

5 Eva Juliana Johansdotter 1876-X Ormestorp

5 Olga Matilda Johansdotter 1879-X Ormestorp

5 Hanna Teresia Johansdotter 1885-X Ormestorp

5 Tekla Viktoria Johansdotter 1889-X Ormestorp

4 Anna Maria Petersdotter 1850-55 Hageryd •

3 Katarina Larsdotter 1813-X

3 Lena Katrina Larsdotter 1818-1847; g 1837 m Johannes Petersson

4 Kristina Johannesdotter 1841-1877; g 1862 m Sven Gustav Andersson; de bodde Estentorp

5 Elfrida Karolina Svensdotter 1867-1885; Estentorp •

5 Anna Maria Svensdotter f 18690802 i Estentorp

4 Maja Lena Johannesdotter 1843-1844 •

4 Anna Matilda Johannesdotter 1845-1858 •

 

 

Vad vi kan läsa ut av uppställningen är att Emma Stille, dvs. Emma Kristina Petersdotter, som var min mormors mormor, lever vidare endast genom sin dotter Ida. Denna födde tre döttrar: Ingrid, Tyra och Märta. Av dessa fick Ingrid ingen dotter; Tyra fick Maud; och Märta födde Brita. (Brita, det var min mor.)

Maud födde Lena, och Brita födde Gunilla och Catharina. Lena fick ingen dotter; och Catharina fick ingen. Men Gunilla födde Helén. Född 1981, är hon ännu i fertil ålder. Hon är idag den enda rakt nedstigande kvinnliga hagerydsättlingen på vår sida.

För att undersöka om det finns andra kvinnliga hagerydsättlingar, får vi gå tillbaka till begynnelsen igen. Urmodern Annika Andersdotter födde två döttrar: Margareta Knutsdotter och Maja Lisa Knutsdotter. Den förstnämndas kvinnolinje utslocknade med hennes dotter Lena Jakobsdotter, vilken dog före fyraårsåldern.

Enda kvinnobärare så långt var således Maja Lisa Knutsdotter. Hon framfödde tre döttrar: Anna Stina Larsdotter, Katarina Larsdotter och Lena Katrina Larsdotter.

Den förstnämnda, Anna Stina Larsdotter, var min mormors mormors mor. Mormors mormor Emma hade fyra systrar, varav den förstas linje kvinno-utslocknade med dennas dotterdotter, som bara blev tretton år gammal. Men den andra systern, Johanna Sofia Petersdotter, född 1835, gifte sig - men sedan vet jag inget mer om henne. Där finns en möjlig kvinnotråd som kan leva vidare.

Tredje systern Matilda Helena Petersdotter fick sex döttrar, varav fem teoretiskt kan leva vidare på kvinnosidan. Dessa är: Ellen Emilia Johansdotter född 1872; Eva Juliana Johansdotter född 1876; Olga Matilda Johansdotter född 1879; Hanna Teresia Johansdotter född 1885; Tekla Viktoria Johansdotter född 1889.

Fjärde systern dog fem år gammal.

Av mormors mormor Emmas två mostrar Katarina Larsdotter och Lena Katrina Larsdotter kan den förstnämnda, född 1813 teoretiskt finnas kvar som kvinnogen. Den sistnämnda födde tre döttrar varav blott en av dem, Kristina Johannesdotter, kan teoretiskt finnas vidare i dess dotter Anna Maria Svensdotter född 1869.

Sålunda, för att göra en uppställning, går Hageryds fortvarande kvinnomöjligheter genom följande kvinnopersoner:

 

Katarina Larsdotter, född 1813 i Hageryd; Emma Stilles moster

Johanna Sofia Petersdotter, född 1835 i Hult; Emma Stilles syster

Anna Maria Svensdotter, född 1869 i Estentorp; Emma Stilles systerdotter

Ellen Emilia Johansdotter, född 1872 i Ormestorp; Emma Stilles systerdotter

Eva Juliana Johansdotter, född 1876 i Ormestorp; Emma Stilles systerdotter

Olga Matilda Johansdotter, född 1879 i Ormestorp; Emma Stilles systerdotter

Hanna Teresia Johansdotter, född 1885 i Ormestorp; Emma Stilles systerdotter

Tekla Viktoria Johansdotter, född 1889 i Ormestorp; Emma Stilles systerdotter

 

 

Dessa systerdöttrar är således kusiner med Emmas dotter Ida Apelkvist. Systerdöttrarnas barn i sin tur är sysslingar till min mormor och hennes systrar dvs. mormor Märta och hennes systrar Ingrid och Tyra.

På den bevarade porträttbilden nedan, föreställande sysslingar från bland annat Ormestorp, Axlarp och Tenhult, finns Ingrid, Tyra och Märta med. Dessa är födda 1895, 97 och 99 respektive, och verkar någorlunda jämgamla med de övriga personerna i de två övre raderna. Deras ålder på fotot är svårbedömd, men säg att de kan vara i tjugoårsåldern.

De tre i nederraden skulle kunna vara i tioårsåldern, möjligen något yngre. Bilden kan vara tagen mellan omkring 1915 och 1920. Om flickornas mödrar var i tjugofemårsåldern då de fick sina döttrar, bör den äldre kullens mödrar ha varit födda mellan 1870 och -75 respektive 1880-85. Detta stämmer i alla fall någorlunda in på Ida Apelkvist, som var född 1869.

Så med resonemanget täcks samtliga sex systerdöttrar in som tänkbara mödrar åt de sju oidentifierade sysslingarna.

 

"Nässjösysslingarna" (från bl. a. Axlarp, Ormestorp, Tenhult), dvs. ättlingar till Emma Stille och hennes syskon. I övre radens mitt ses Ingrid Appelkvist. I mittre raden ses till vänster Tyra Jonsson och nr 3 från vänster är Märta Svensson. Samtliga tre från Tenhult. De övriga är för mig okända.
"Nässjösysslingarna" (från bl. a. Axlarp, Ormestorp, Tenhult), dvs. ättlingar
till Emma Stille och hennes syskon. I övre radens mitt ses Ingrid Appelkvist.
I mittre raden ses till vänster Tyra Jonsson och nr 3 från vänster är Märta
Svensson. Samtliga tre från Tenhult. De övriga är för mig okända.

 

För att nu återvända till listan ovan, som avhandlar min mormors mormor Emmas mor-dotter-ättlingar i rakt nedstigande led, konstaterade vi ju, att fortskaffnings-bördan vilar på min systerdotter Heléns axlar, enbart. Så fantastiskt roligt då att få meddela, att Helén nedkom på självaste sin födelsedag år 2013 med dottern Nicki!

 

Nicki, född 2013, Emma Stilles kvinnolinjes släktes (möjliga) vidmakthållare! © Catharina Ohlin, 2019.
Nicki, född 2013, Emma Stilles kvinnolinjes släktes (möjliga) vidmakthållare!
© Catharina Ohlin, 2019.

 

 

 

Nickis släktstam på mödernet fr. v. hennes mormors mormors mormor Emma.
Därefter: Ida, Märta, Brita, Gunilla, Helén, Nicki.

 

 

 

Hur det sedan gick

Detta ovanstående som en parentetisk introduktion till det utlovade ämnet för sajten, som ju är en genomgång av konditori-hushållet Appelkvists sex barns vidare öden och äventyr. Det följer här.

De sex barnen Appelkvist var, som vi redan tidigare har nämnt:

  • Gustav, född 1892
  • Erik, född 1894
  • Ingrid, född 1895
  • Tyra, född 1897
  • Märta, född 1899
  • Herbert, född 1900

 

För att inte tynga sidan alltför mycket, väljer jag att fortsätta i en ny sajt, benämnd "2b". Du klickar dig vidare dit alldeles här nedan!

 

 

 

Åter till del 1

Gå till del 2b

Gå till del 3

 

 


© Mats Ohlin 2009-19   |   Senast uppdaterad