FORUM FÖR OMRÅDESPLANERING

 

Vår senaste publikation, utgiven 2014.

 

Publikation

Forum för Områdesplanering sammanfattar fortlöpande sina ståndpunkter och här är en etapp på vägen, i utgiven form år 2014. Baksidestexten beskriver innehållet på följande vis:

Vilka strukturala åtgärder behövs för att god stadsmiljö ska kunna växa fram spontant och frodas? Vilka är grundförutsättningarna för hållbar stad? Genom denna koncisa handbok i stads­bygg­nads­me­tod­ik vill arkitekterna Helena Brobäck och Mats Ohlin ge råd, in­spira­tion och näring — för att med Eskilstuna som bakgrund bidra till frukt­sam kultivering av uthålliga städer.

Bokens innehåll presenteras nedan kapitel för kapitel. Dock är den sista punkten "Referenser" utelämnad i här i e-boken. Referenserna återfinns istället på annan plats i denna sajt, under städse­varande komplettering och utveckling.

 

Innehåll

Förord
Inledning
Historik
Områdesplan
Situationsstruktur
Sambandsskapande
Integrerad stad
Separerad stad
Funktionsseparerade stadsdelar
Metod, Vinster
Stadsdels yttre formstruktur
Stadsdels inre struktur
Social nivåstruktur
Kvartersstruktur
Trafikstruktur
Grönstruktur
Funktionsstruktur
Allmän servicestruktur
Kommersiell servicestruktur
Kretsloppsstruktur
Ägarstruktur
Genomförandestruktur
Sammanfattning

 

 


© Helena Brobäck & Mats Ohlin 2014-19