Mats Ohlin Architectural Write

Till index

 

Här redovisar jag övrig publicering, främst ett antal publikationer i bild, med kommentarer till. Länkar till nätutgåvor av textinnehåll är under uppbyggnad.

 

 

 

Övrig publicering

 

 

 

Läs skriften om Kvarngatan 5

Denna lilla skrift sammanställde jag och utgav till invigningen av min och byggmästaren Richard Nordells renovering av kulturfastigheten med rubricerade gatuadress på Södermalm i Stockholm.

Läs skriften som nätutgåva!

 

 

Boken Stenstadens formspråk

Studier vid Konsthögskolans Arkitekturskola av bostadsarkitektur på Stockholms Södermalm från tiden 1870-1930, gav publikationen som resultat. Den utkom 1987. Vi som författade var sitt kapitel var: Per Andersson, Erland Ullstad, Ewa Bjerler, Ann-Marie Cederstrand, Bo Ericson, Eva Schaulund Torkildsen, Ylva Larsson, Mats Ohlin och Desireé Johansson. Våra lärare var: Sture Balgård, Beatrice Chrapkowski; Bo Edblad, Eva Lampel, Göran Lindahl och John Sjöström.

Läs mitt kapitel "Portaler" i nätutgåva!

 

 

Boken Sex portar

När man har bedrivit studier vid Konsthögskolans Arkitekturskola finns möjlighet att göra fördjupningar i form av en uppsats. Det var vad jag företog mig och vilket mynnade i denna bok. Efter att i föregående redovisade publikation ha intresserat mig särskilt för portalerna omkring ingångarna till de hus som vi studerade, ville jag nu ytterligare analysera själva dörrarna. Boken är helt och hållet ägnad dessa klassicistiska entrédörrar.

Se mina portillustrationer i nätutgåva!

 

 

Skriften om C. A. Ehrensvärd

En forskningsuppgift vid KTH 1993 resulterade i denna lilla skrift om C. A. Ehrensvärds estetiska system, vilket skriftens syfte är att utröna och klarlägga. En artikel i Nordisk Arkitekturforskning 3/93, med en mera biografisk inriktning, kompletterar min bild av denne intressanta filosof.

Läs artikeln som nätutgåva!

Läs skriften som nätutgåva!

 

 


© Mats Ohlin 2009