Mats Ohlin Architectural Center
Special Performance - Writers

Till index


 

 

I denna avdelning presenteras upp­satser från gäst­skrib­ent­er! (Tveka inte att höra av dig, om du vill in­kom­ma med ett alster!) I dags­läg­et kan vi glädja oss åt sex ex­klusiva bidrag.
 
Ett från Peter Sitell med ett fysisk/filosofiskt inne­håll.
 
Och ett från Agneta Roisko där hand­ling­en ut­spel­ar sig i ett arke­typ­iskt myt­iskt land­skap.
 
Det tredje bi­drag­et är en liten dikt­sam­ling jämte en kort novell från Kerstin Blom­kvist.
 
Och bi­drag num­mer fyra är Ingrid Eriks­sons mycket starka in­blick i ett lev­nads­öde.
 
Det femte bi­draget kom­mer från Johan­na Ek­roth och skild­rar på ett med­ryck­an­de sätt såväl en ung män­niskas kamp som en mogen män­niskas existent­iella tankar.
 
Det sjät­te bi­drag­et är Helena Bro­bäcks och ut­gör ett kapitel ur hen­nes mycket läs­värda odyssé En sköld­pad­das dag­bok.
 

 

 

  

 
Gästskribent 1 — Peter Sitell
 
Gästskribent 2 — Agneta Roisko
 
Gästskribent 3 — Kerstin Blomkvist
 
Gästskribent 4 — Ingrid Eriksson
 
Gästskribent 5 — Johanna Ekroth
 
Gästskribent 6 — Helena Brobäck
 
Gästskribent 7 — Finns ännu ej
 

  

 

 


© Mats Ohlin 2009-19   |   Senast uppdaterad